Jakub Kołodziejek

Lekarz dentysta

Po uzyskaniu dyplomu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbywał staż na macierzystej uczelni zdobywając wiedzę od najlepszych specjalistów.
Już od najmłodszych lat adaptował się do zawodu asystując przy zabiegach.

Obecnie ciągle doskonali swoje umiejętności pod okiem najlepszych specjalistów pracując w zakładzie chirurgii stomatologicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jako asystent i nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej i protetyce.