Endodoncja

Do leczenia kanałowego zębów dochodzi najczęściej w wyniku powikłań choroby próchnicowej zęba, kiedy infekcja bakteryjna dochodzi do miazgi zęba - skupiska nerwów i naczyń krwionośnych. W celu usunięcia stanu zapalnego miazgi należy ją całkowicie usunąć, następnie szczelnie wypełnić pusty kanał materiałem trwałym, aby zapobiec dalszym powikłaniom leczonego zęba.

Specyficzna budowa anatomiczna kanałów korzeniowych często stwarza problemy podczas leczenia a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia przeprowadzenie prawidłowego leczenia bez zastosowania specjalistycznego sprzętu medycznego. Do pokonywania tych utrudnień wyposażyliśmy naszą przychodnię w wysokospecjalistyczny sprzęt stomatologiczny - mikroskop stomatologiczny, lupy zabiegowe, mikrosilnik endodontyczny z endometrem, skaler endodontyczny, endometry oraz najwyższej jakości systemy narzędzi do opracowywania kanałów.

Podstawą leczenia kanałowego jest mechaniczne i chemiczne opracowanie kanału. Do opracowania kanału (usunięcia nerwów, naczyń krwionośnych oraz nadania kanałom odpowiedniego kształtu) w naszej przychodni używamy mikrosilnika endodontycznego z endometrem Reciproc Gold i skalera endodontycznego. Ten wysokospecjalistyczny sprzęt pozwala na bardzo dokładne opracowanie kanałów i przygotowanie ich do dalszego etapu leczenia. Niedokładne opracowanie kanału powoduje fiasko leczenia.

Końcową fazą leczenia jest szczelne wypełnienie kanału. Obecnie zalecana jest metoda kondensacji bocznej gutta perchy, czyli wprowadzenia kilku ćwieków gutta perchy pokrytych pastą do kanału i kondensowanych specjalnymi narzędziami. Najbardziej sprawdzona i gwarantująca najwyższy współczynnik powodzenia leczenia jest metoda termicznej kondensacji gutta perchy tzw. system Obtura i System B. W naszej przychodni używamy sprzętu Bee Fill 2w1 , kóry rozgrzewa gutta perchę do temperatury 200 stopni i tak uplastycznioną wprowadza się do kanału zęba, w którym następnie jest kondensowana aby wypełnić szczelnie cały kanał zęba. Nieprawidłowo wypełniony kanał zęba powoduje fiasko leczenia. W trakcie całego leczenia kanałowego potrzebne jest wykonanie kilku zdjęć RTG/RVG dla sprawdzenia poszczególnych etapów leczenia. Potwierdzeniem prawidłowo wykonanego wypełnienia kanału zęba jest zdjęcie RTG/RVG