Stomatologia - Pantomogram

Pantomogram (inaczej zdjęcie pantomograficzne lub zdjęcie panoramiczne zębów) to zdjęcie rentgenowskie dające panoramiczny obraz kości szczęki i żuchwy, wszystkich zębów a także stawów skroniowo-żuchwowych i zatok szczękowych.

Wykonanie pantomogramu jest bezbolesne i trwa kilkanaście sekund .

Wskazania do wykonania pantomogramu :

1. Choroby zębów i przyzębia

Próchnica-możliwe jest wykrycie ubytków próchnicowych niewidocznych w badaniu wewnątrzustnym np. w punktach stycznych zębów lub pod starymi wypełnieniami czy koronami protetycznymi.

Choroby przyzębia (paradontoza)-zdjęcie pokazuje jak bardzo postąpił zanik kości i w jakich płaszczyznach.

Problemy endodontyczne -zdjęcie obrazuje korzenie wszystkich zębów dzięki czemu stomatolog jest w stanie wykryć wszystkie nieprawidłowości związane z leczeniem kanałowym lub jego brakiem, np.: zmiany okołowierzchołkowe( zaniki kości), torbiele, niewypełnione do końca kanały, złamane narzędzia itp.

2. Ekstrakcje zębów

Pantomogram pokazuje kształt korzeni oraz ich krzywizny, położenie zębów w stosunku do zębów sąsiednich i innych struktur anatomicznych. Jest to bardzo przydatne przy usuwaniu zębów mądrości ( ósemek) zarówno tych wyrzniętych jak i całkowicie zatrzymanych.

3. Leczenie implantologiczne

Pantomogram jest podstawowym zdjęciem rentgenowskim obok tomografii komputerowej do wykonania zabiegu implantacji. Pomaga wstępnie zaplanować zabieg i ocenić warunki anatomiczne.

4. Leczenie ortodontyczne

Pantomogram jest wstępnym zdjęciem do postawienia trafnej diagnozy w rozpoznaniu wady zgryzu oraz do wykonania planu leczenia.

5. Urazy zębów i twarzoczaszki

Zdjęcie pantomograficzne jest pomocne przy ocenie złamań korzeni zębów, złamań żuchwy i innych urazów w obrębie kości szczęk.

Zdjęcie pantomograficzne jest wykorzystywane w celu wykrycia ukrytych ognisk infekcji w jamie ustnej które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie podczas wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych. Tylko na podstawie pełnego wywiadu i badania stomatologicznego oraz po wykonaniu zdjęcia pantomograficznego ( nawet bezzębnej szczęki) stomatolog może wystawić zaświadczenie o braku przeciw wskazań do takiego zabiegu.