Ortopedia

Ortopedia

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu zajmuje się diagnostyką i leczeniem : szkieletu (kości), układu więzadłowo-stawowego oraz mięśni, naczyń i nerwów. Ortopedzi diagnozują i leczą zarówno urazowe uszkodzenia narządu ruchu (złamania, skręcenia, urazy sportowe) jak i schorzenia przewlekłe wśród których wymienić można: zmiany zwyrodnieniowe stawów, wrodzone choroby narządu ruchu a także zapalenia i nowotwory kości oraz mięśni.

Osocze bogatopłytkowe w ortopedii

Osocze bogatopłytkowe(PRP) jest podstawowym składnikiem elementów naturalnego procesu obrony i regeneracji organizmu przy wszelkich urazach. Stanowi wielki potencjał dla naprawy tkanek w trakcie procesu gojenia, dzięki tzw. czynnikom wzrostu, które szczególnie wpływają na odbudowę mięśni i ścięgien. Dzięki temu, niektóre schorzenia ortopedyczne można wyleczyć bez konieczności operowania.

Badania laboratoryjne wykazały, że zwiększone stężenie czynników wzrostu, jakie znajduje się w preparacie PRP przyspiesza proces gojenia tkanek miękkich. PRP podajemy na dwa sposoby:

– Preparatem PRP ostrzykujemy uszkodzoną okolicę lub tkankę. Na przykład, w przypadku przewlekłego zapalenia ścięgna Achillesa. Mieszanke PRP i środka miejscowo znieczulającego można wstrzyknąć bezpośrednio w chorobowo zmienioną tkankę. W ciągu kilku następnych dni pacjent może odczuwać w okolicy iniekcji dolegliwości bólowe, które jednak z biegiem czasu mijają i pacjent zaczyna odczuwać korzystny efekt leczenia. Osocze bogatopłytkowe może być również wykorzystywane do przyspieszenia gojenia po zabiegach operacyjnych. Na przykład, w przypadku zabiegu operacyjnego rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego możemy śródoperacyjnie dokonać iniekcji PRP w przeszczepiany graft celem przyspieszenia i poprawienia procesu gojenia.

Zalety terapii PRP

 • Metoda iniekcji jest mało inwazyjna,
 • Wysoka skuteczność terapii – ok. 90%,
 • Bezpieczeństwo terapii – brak reakcji alergicznych, zakażeń itp.,
 • Mała bolesność zabiegu,
 • Krótki okres rekonwalescencji po zabiegu.

Wskazania do zastosowania terapii osoczem bogatopłytkowym:

 • łokieć tenisisty
 • łokieć golfisty
 • ostrogi piętowe
 • kolano skoczka (zapalenia więzadła właściwego rzepki)
 • kolano biegacza
 • kontuzje/uszkodzenia ścięgien, mięśni i więzadeł,
 • zmiany zwyrodnieniowe ścięgna Achillesa
 • urazy i zmiany przeciążeniowe
 • liczne schorzenia i kontuzje stawów – biodrowych, kolanowych, łokciowych itp.
 • w złamaniach i braku zrostu po złamaniach (tzw. stawy rzekome)
 • w celu przyspieszenia procesu gojenia się tkanek miękkich – trudno gojące się rany
 • zapalenie ścięgien gęsiej stopki
 • zapalenie kaletki krętarza większego kości udowej
 • tendinopatie stożka rotatorów barku, zespół cieśni podbarkowej

A także jako terapia wspomagająca leczenie:

 • ubytków chrząstki stawowej: pourazowych i zwyrodnieniowych
 • po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL), szyciu łąkotek, naprawach chrząstki stawowej
 • zaburzeń zrostku kostnego
 • trudno gojących się ran, owrzodzeń
 • pooperacyjne: po zabiegach naprawczych ścięgien np. Achillesa.

Przebieg terapii Osoczem Bogatopłytkowym

Najważniejsza jest wizyta u lekarza ortopedy. Specjalista na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich zdecyduje, czy Pacjent może zostać poddany takiej terapii.

Dwa – trzy tygodnie przed zabiegiem należy unikać niesteroidowych leków przeciwzapalnych.. W zamian można stosować tramadol oraz paracetamol. Nie należy przyjmować leku przeciwzakrzepowego na 5 dni przed zabiegiem. Ponadto, dzień przed zabiegiem pić dużo płynów. W dniu zabiegu, Pacjent nie musi być na czczo. Zabieg podania preparatu trwa około 30-40 minut i odbywa się w gabinecie lekarskim. W celu uzyskania osocza bogatopłytkowego pobiera się krew żylną (zwykle od 15 do 50 ml). Krew jest przetwarzana za pomocą urządzenia do wirowania. Proces wirowania trwa od kilku do kilkunastu minut, w zależności od rodzaju zestawu do otrzymywania PRP. Miejsce iniekcji jest bardzo dokładnie dezynfekowane. Zabieg wstrzykiwania PRP wykonywany może być pod kontrolą USG lub bez niego (zależnie od miejsca iniekcji). Podczas zabiegu pacjent jest proszony o zrelaksowanie się (często w pozycji leżącej). Za pomocą strzykawki z igłą, lekarz wstrzykuje niewielką ilość (często zaledwie od 3 do 6 ml) bogatego w płytki osocza do tkanek chorobowo zmienionych. Następnie zakładany jest jałowy opatrunek.

Zalecenia po zabiegu

Po zabiegu wymagane jest unieruchomienie ostrzykniętego miejsca przez okres kilku dni. W zależności od lokalizacji ciała, za pomocą ortezy, szyny gipsowej lub temblaka. W przypadku unieruchomienia kończyny dolnej pacjent zobowiązany jest poruszać się za pomocą kul (w które musi się zaopatrzyć przed zabiegiem) oraz przez okres unieruchomienia oraz kolejnych siedem dni należy stosować profilaktykę przeciwzakrzepową – szczegółowych informacji udziela lekarz prowadzący terapię.

Kilka dni po zabiegu mogą występować miejscowe dolegliwości bólowe – dla złagodzenia dolegliwości można stosować paracetamol lub tramadol – należy bezwzględnie unikać stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Dolegliwości bólowe związane są z miejscową reakcję na iniekcję w postaci obrzęku. Pacjenci powinni prowadzić oszczędzający tryb życia oraz unikać przeciążania kończyny. W celu uśmierzenia dolegliwości bólowych należy stosować zimne kompresy kilka razy dziennie przez 10 do 20 minut. Pacjenci, którzy wykonują nieobciążającą, niefizyczną pracę mogą do niej powrócić często już następnego dnia.

Konieczne są kontrole ortopedyczne. Pierwsza z nich powinna się odbyć 7 do 10 dni od daty zabiegu. Podczas tej kontroli oceniamy funkcję kończyny oraz stopień nasilenia dolegliwości bólowych. Kolejna wizyta następuje po 3 tygodniach od podania PRP, podczas której ponownie oceniana jest funkcja kończyny, resztkowe dolegliwości bólowe oraz ocena potrzeby ewentualnego wdrożenia odpowiedniej rehabilitacji ruchowej. Wykonywanie prostych ćwiczeń fizycznych, dzięki którym możliwe jest odbudowanie tkanki mięśniowej wokół stawu powoduje zmniejszenie objawów choroby zwyrodnieniowej stawów i może spowolnić lub powstrzymać dalszy jej postęp.

Jak często należy poddawać się terapii?

To bardzo indywidualna kwestia. Decyzję podejmuje lekarz ortopeda. Maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy można podać do trzech zastrzyków. Jednak większość pacjentów uzyskuje znaczną ulgę już po pierwszym lub drugim zastrzyku.

Bezpieczeństwo terapii PRP i przeciwwskazania

Dzięki wykorzystaniu preparatu uzyskanego z krwi Pacjenta, można uniknąć powikłań typowych dla terapii wykorzystujących preparaty “obce” dla organizmu – reakcji alergicznych oraz zakażeń. PRP jest preparatem autologicznym i jako taki nie stanowi źródła zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby czy HIV.

Jednak, tak jak w przypadku każdej terapii czy też leków, istnieją przeciwwskazania. PRP nie powinny poddawać się osoby przewlekle chorujące na zespół wątrobowo-nerkowy, chorzy leczeni immunosupresyjnie, terapią antykoagulantami, zakażeni wirusami (HCV, HBS, HIV), chorzy na sklerodermię, a także na immunologiczne choroby naczyń, alergie na nukleotydy, choroby krwi (np. trombocytopenia), sepsa, przewlekłe choroby wątroby.

W naszej poradni prowadzimy:

 • konsultacje ortopedyczne
 • diagnostykę i leczenie chorób narządu ruchu