Poradnia Medycyny Pracy

W Poradni Medycyny Pracy oferujemy kompleksową opiekę profilaktyczną nad pracowanikami z zakresu medycyny pracy jak i innych świadczeń zdrowotnych.

Przeprowadzamy badania wymagane przez przepisy Kodeksu Pracy oraz innych Ustaw i Rozporządzeń.

Zakres świadczonych usług:

1. Badania kodeksowe:

​ - Wstępne

- Okresowe

- Kontrolne

​2. Badania sanitarno-epidemiologiczne z wpisem do książeczki zdrowia.

3. Badania uczniów szkół i uczestników kursów, do których wymagane są orzeczenia lekarskie.

4. Badania operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów, wózków widłowych)

5. Badania osób pracujacych na wysokościach.

6.Badania osób starających się o pozwolenie na broń, pracowników firm ochrony osób i mienia.

7. Badania kandydatów na kierowców- wszystkie kategorie prawa jazdy.

W naszej Poradni znajdują się specjalistyczne gabinety lekarskie (okulista, laryngolog, neurolog) wyposażone w sprzęt diagnostyczny oraz gabinet zabiegowy, w którym wykonywane są badania pomocnicze (EKG, spirometria, punkt pobrań badań laboratoryjnych).