Technologie i sprzęt

N.Z.O.Z. "Medicus" dysponuje technologiami i sprzętem stosowanym przez najnowocześniejsze ośrodki stomatologiczne na świecie .

Unity stomatologiczne - Midmark czołowej firmy produkującej sprzęt medyczny w USA, oraz japońskiej firmy Dental Kiokusai, wyposażonych w osprzęt japońskiej firmy NSK.

Każdy z unitów wyposażony jest w turbinę i mikrosilnik ze światłem , piaskarkę, skaler ultradźwiekowy, lampę polimeryzacyjną, kamerę wewnątrz ustną, ślinociąg, ssak chrurgiczny i monitor, który wykorzystywany jest do wyświetlania zdjęć RTG/RVG, obrazu z kamery wewnątrzustnej oraz filmów i bajek.

Mikroskop stomatologiczny - umożliwia prowadzenie zaawansowanego specjalistycznego leczenia kanałowego. Daje możliwość kilkudziesiętnego powiększenia pola operacyjnego , co pozwala na przeprowadzenie skomplikowanych czynności, takich jak usuwanie złamanych narzędzi z kanałów, opracowywanie niedrożnych kanałów, zamykanie perforacji ścian kanałów.

Mikrosilnik endodontyczny - Reciproc Gold firmy VDW, służy do mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych podczas leczenia kanałowego zęba. Posiada wbudowany endometr oraz zabezpieczenia przed zaklinowaniem i złamaniem narzędzia rotacyjnego w kanale zęba.

System BeeFill 2w1 - firmy VDW, służy do wypełniania kanałów zęba gutta perchą na gorąco. System ten, dzięki wykorzystaniu podgrzanej do wysokiej temperatury gutta perchy zapewnia maksymalnie dokładne zamknięcie wierzchołków korzeni oraz szczelne wypełnienie kanałów, w tym kanałów bocznych systemu korzeniowego zęba.

Endometry - służą do precyzyjnego mierzenia długości leczonych kanałów zęba. Określają położenie wierzchołka korzenia zęba względem narzędzia.

Skaler endodontyczny - jest wykorzystywany do zaawansowanych procedur w leczeniu kanałowym zębów.

Radiowizjografia - pozwala na wykonywanie zdjęć RTG w technologii cyfrowej RVG. Zaletą tej technologi jest ponad 10-cio krotnie mniejsza dawka promieniowania jonizującego w porównaniu z tradycyjnie wykonywanym zdjęciem RTG na kliszy. Pozwala na dokonanie obróbki cyfrowej obrazu co przekłada się na jakość wykonanego zdjęcia . Wkonane zdjęcie można wydrukować, nagrać na płytę DVD lub inny nośnik lub wysłać e-mail na wskazany adres.

Piaskarki stomatologiczne - są wykorzystywane do profilaktycznych zabiegów usuwania osadu z zębów.

Kamery wewnątrzustne - umożliwiają na monitorze wizualizację procesu leczenia oraz na obejrzenie zębów w powiększeniu i rejestrowanie etapów leczenia zębów.